6 tips om je hoogwaardige goederen veiliger te transporteren.

Als bedrijf kan het zijn dat je te maken hebt met het transport van kostbare goederen (high-value goods). Je voornaamste doel is om deze producten zo veilig mogelijk van A naar B te transporteren. Natuurlijk maak je al gebruik van bekende veiligheidsmaatregelen zoals GPS-ontvangers, een gecertificeerd slot en een deurcontrole-systeem. Desondanks komt het nog steeds regelmatig voor dat vrachten die voorzien zijn van dergelijke systemen ontvreemd worden.

Het veilig vervoeren van je goederen start met het in kaart brengen van de hoogste risicofactoren. Inzicht in deze factoren helpen je om de juiste logistieke oplossing te zoeken. Om je verder te helpen hebben wij zes tips geschreven die je verder kunnen helpen met het inzichtelijk krijgen van deze risicofactoren. Om zo de kans op ontvreemding nog verder te reduceren.

 

Tip 1: Weet wie je transport beheert

Weet je hoe betrouwbaar het bedrijf is die het transport van je goederen beheert? Worden je goederen door dit bedrijf zelf getransporteerd of wordt het uitbesteed aan bijvoorbeeld een andere transporteur? Is dit wenselijk? En hoe betrouwbaar zijn de partijen waarmee samen wordt gewerkt? Weten met welke bedrijven je in zee gaat en welke personen hier achter zitten verminderen het risico op ontvreemding. De screening van je logistieke partner(s) is daarbij niet vreemd.

Er zijn verschillende organisaties waarmee het mogelijk is om bedrijven te screenen. Hierbij valt te denken aan de inhuur van een privé-detective of instanties als Graydon (controle financiële gezondheid) en de KvK (aantal jaren operationeel). Daarnaast is het waardevol na te vragen hoeveel aandacht je logistiek partner geeft aan je goederen. Stelt je partner bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verplicht bij chauffeurs, loodsmedewerkers, planners en andere medewerkers?

Wil je nieuwe logistieke partner graag met je in zee? Dan heeft deze er vast geen moeite mee om referenties af te geven. Vraag hoe serieus je partner de veiligheid van je transport neemt en vraag dit na bij de referenties die je ontvangen hebt.

 

Tip 2: Kies voor de meest veilige transportmodaliteit

Kies je voor alleen transport op de weg, ga je voor gecombineerd transport of heb je geen flauw idee hoe je goederen binnen komen? De keuze voor de vorm die gegeven wordt aan transportmodaliteit is een belangrijke factor voor de veiligheid van je transport. De veiligheid van je transportmodaliteit kan bepaald worden aan de hand van twee factoren:
1. Veiligheidsgraad van het traject
2. Aantal contactpunten

Transport per spoor is veiliger dan transport over de weg. De containers op de trein zijn vaak minder zichtbaar dan de goederen op de weg. Daarnaast is een trein voor een groot deel in beweging en is hierdoor moeilijker te stoppen. Dit maakt het moeilijker producten te ontvreemden. Bij transport per vliegtuig komt veel handling kijken. Vaak worden producten uit de container gehaald om geschikt te maken voor het transport per vliegtuig. Een container biedt hiermee dus geen bescherming meer. Gevolg grotere kans op schade en, vanwege de zichtbaarheid van de producten, grotere kans op ontvreemding.

Daarnaast heeft ieder traject waarop goederen van A naar B getransporteerd worden te maken met meerdere contactpunten. Zo heeft het transport per weg tussen Italië en Nederland vele malen meer contactpunten dan transport per trein. Een chauffeur moet regelmatig stoppen voor een pauze. Dit zijn risicovolle momenten en wil je het liefste vermijden. Ook kan ieder moment van overslag van je goederen beschouwd worden als moment van risico. Hoe meer mensen je goederen zien, hoe groter de kans dat ze ontvreemd worden.

 

Tip 3: Zoek samen met je logistieke partner naar een passend veiligheidssysteem

Een ervaren transporteur heeft waarschijnlijk al regelmatig te maken gehad met het vervoeren van hoogwaardige goederen. Deze ervaring kun je gebruiken om samen te kiezen welk veiligheidssysteem het beste past bij het transport van jouw goederen. Wellicht is er de beschikking over een hoogwaardig systeem waar je als klant op aan kunt haken. Meer specifieke vragen kunnen ook besproken worden om zo samen de beste veiligheidsoplossing te vinden.

 

Tip 4: Transporteer niet meer dan de maximale gedekte verzekeringswaarde

Veel goederen worden getransporteerd op basis van de algemeen geldende AVC- of CMR-condities. De AVC-condities gelden in het binnenland. De CMR-condities in het buitenland. Wist je dat volgens de AVC de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 3,40 per kilo? En dat dit voor de CMR ongeveer € 10,00 per kilo is? Het komt regelmatig voor dat je hoogwaardige producten (bijvoorbeeld electronica) al snel naar een bedrag boven deze waarde gaat. Een goederentransportpolis kan dan oplossing bieden. Wie deze afsluit en voor welke bedrag zal met je transporteur besproken moeten worden.

 

Tip 5: verminder het aantal laadmeters die ingezet mogen worden voor groupage zending

Het kan logisch zijn dat, als je slechts een pallet hoogwaardige goederen wilt vervoeren, deze mee gaat in een groupage zending (kleinere eenheden die samengebracht worden in een container). Het vervoeren van deze container gaat dan gepaard met extra risico’s. De producten worden overgeslagen en misschien tijdelijk opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat je goederen meer gezien worden en misschien wel ergens onbeheerd achtergelaten worden. Al deze factoren verhogen het risico op ontvreemding.

Door zelf te bepalen hoeveel laadmeters er maximaal ingezet mogen worden voor groupage zending heb je meer controle op de veiligheid van je zending. Zo kan het zijn dat je dit maximum zet op 8 meter. Dan betekent dit dat op het moment dat je meer dan 8 laadmeters gaat vervoeren de voorwaarde geldt dat de zending altijd in een aparte container verzonden gaat worden. Deze container kan gesloten blijven waardoor minder mensen zien welke goederen in deze container vervoerd worden.

 

Tip 6: Kies voor kwaliteit in samenwerking

Natuurlijk is het aantrekkelijk om altijd voor de laagste prijs te gaan. Dit zou dan ook betekenen dat je zaken doet met verschillende transporteurs met verschillende werkwijzen. Snel wisselen van meerdere transporteurs brengt het risico met zich mee dat goedkoop ook duurkoop wordt. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van het transport van je goederen, hoe groter het risico op ontvreemding.

Wij zijn van mening dat een kwalitatief hoogwaardig service niet altijd snel transport tegen een scherpe prijs betekent. In sommige gevallen is het waarborgen van de veiligheid van je goederen nog veel belangrijker. Dit kan betekenen dat een transport soms een dag langer moet gaan duren of wat duurder wordt. Indien dit het veiligheidsniveau van je transport een stuk hoger maakt kan dit gewenst zijn.

 

Heb jij nog tips om je producten veiliger te transporteren? Plaats ze bij de comments dan nemen wij ze mee in dit artikel. Behoefte om verder te praten over het veilig transporteren van je goederen van Nederland naar Italië of andersom? Neem dan contact op via sales@vdlo.nl

 
Tim Verberkt
Sales & Operations
T: +31(0)478 – 51 70 25
@: sales@vdlo.nl
Dennis Gulen
Sales & Operations
T: +31(0)478 – 51 70 25
@: sales@vdlo.nl

Heeft u vragen?
Laat uw gegevens achter, wij nemen z.s.m. contact met u op.