Een nieuwe, duurzame manier van transport, zo doen wij dat!

Dat energie en fossiele brandstoffen schaars zijn, is nu duidelijker dan ooit. Door de situatie in Oekraïne gaan de energie- en gasprijzen door het dak omdat er een enorm tekort aan is. Wat ons betreft onderstreept dat des te meer de noodzaak om transport te verduurzamen. In 2020 schreven we al over het belang hiervan gezien de drukte op de wegen. Maar nog belangrijker dan dat is dat we met z’n allen iets moeten doen om de vraag naar energie en de CO2-uitstoot te beperken. Daarom vervoeren wij goederen niet alleen zo snel en slim mogelijk, maar ook zo duurzaam mogelijk.

Waarom verduurzamen?

De hoge energiekosten zijn één reden om te kijken naar duurzamere vormen van transport. Maar onze belangrijkste reden is dat we het milieu minder willen belasten. De hoeveelheid energie is beperkt; gas, olie en energie zijn niet oneindig beschikbaar. Ook is het gebruik ervan milieubelastend. Elke keer dat je goederen transporteert van A naar B, brengt dat CO2-uitstoot met zich mee of kost het energie. Dat heeft zijn weerslag op de aarde. Belangrijk dus om transportbewegingen zo in te richten dat er zo min mogelijk energie en CO2 mee gemoeid is.

Daarom denken we voortdurend na hoe we goederen nog beter, duurzamer en efficiënter van Nederland naar Italië en andersom kunnen krijgen.

 

Veel meer dan 20% CO2-reductie

Eerder hebben we met de Lean & Green Star aangetoond dat het ons gelukt is om minimaal 20% minder CO2 uit te stoten. Inmiddels zijn we ver over dit doel heen. We zien het grote nut en belang van verduurzaming in, los van welke award dan ook. Daarom blijven we onszelf voortdurend ontwikkelen om ons transport waar mogelijk nóg duurzamer in te richten.

Door innovatief transport dringen wij ons energieverbruik zo ver mogelijk terug. Dat doen we op drie verschillende manieren.

 

1. Treintransport in plaats van wegtransport

Wij transporteren goederen van en naar onze railhubs in Italië per trein in plaats van volledig over de weg. De trein rijdt elektrisch, terwijl vrachtauto’s vaak nog op diesel rijden, een belastende stof voor het milieu. Ook komt bij vrachtverkeer over de weg veel CO2 vrij, omdat internationaal vrachtverkeer meestal niet elektrisch is. Het is dan ook veel minder milieubelastend om goederen de grootste transportafstand te laten afleggen over het spoor in plaats van over de weg.

Alleen voor de “last mile” zetten we vrachtauto’s in. Dat scheelt veel kilometers over de weg en daarmee heel veel CO2-uitstoot. En aangezien het spoornetwerk voortdurend wordt uitgebreid, hopen we ook transport van de railhub naar de klant voor een steeds groter deel per trein te laten gaan. Op dit moment is dat in Italië al mogelijk op een aantal plekken.

 

2. Duurzamer wegtransport

We kijken voortdurend naar nieuwe innovatieve manieren om ons transport verder te verduurzamen. Daarom onderzoeken we ook hoe we het transport binnen Nederland en Italië vanaf de terminal naar de klant duurzamer kunnen maken. E-trucks (elektrische vrachtauto’s) zijn daarvoor in de toekomst een goede oplossing.

Waar veel transportbedrijven tegenaan lopen, is dat e-trucks elke 150 km moeten opgeladen worden. Dat maakt het minder haalbaar om deze te gebruiken voor internationaal vrachtverkeer. Bij ons hoeft dit geen probleem te zijn als we de “last mile” van de railhub naar de klant kunnen beperken tot hooguit 75 km. We onderzoeken op dit moment welke klanten hiervoor in aanmerking komen.

Bovendien kiezen wij niet voor één centrale locatie waar alles wordt verzameld. We hebben meerdere hubs in Nederland en Italië, die dicht bij de klant zitten. Daardoor hoeven de goederen een kleinere afstand over de weg af te leggen.

 

3. De laadruimte efficiënter benutten

En dan is er nog een manier waarop wij transport duurzamer aanpakken, namelijk door onze efficiëntere indeling van de lading. Hoe dat precies zit? Bij veel transportbewegingen blijft een groot deel van de laadruimte onbenut. Op lichte voorwerpen van de ene klant worden bijvoorbeeld geen zware voorwerpen van de andere klant gezet. Logisch op zich. Maar dat betekent wel dat maar een beperkt deel van de laadruimte wordt gebruikt als de vrachtauto gaat rijden.

Dit kan efficiënter. Daarom pakken wij het anders aan en werken we voor zowel het trein- als wegtransport vanaf de railhub met cross-dockfaciliteiten. Dit zijn speciale distributiecentra in Nederland en Italië waar ze precies weten hoe ze lading van meerdere klanten zo efficiënt mogelijk over een container kunnen verdelen.

Het grote voordeel daarvan is dat de trein én de vrachtauto minder hoeven te rijden. Dat scheelt elektriciteit en CO2-uitstoot.

 

We blijven verduurzamen

Dit is hoe wij duurzamer transport op dit moment aanpakken. Maar we blijven onszelf voortdurend ontwikkelen op dit vlak. Zo zijn we voor klanten die dichtbij de railhubs gevestigd zijn, aan het kijken naar andere transportfaciliteiten dan e-trucks. Denk aan fietsen, e-bikes en wellicht zelfs drones.

Duurzamer transport is volgens ons de toekomst. Niet alleen omdat het belangrijk is om te blijven innoveren, maar vooral omdat wij graag doen wat we kunnen doen om onze ecologische voetafdruk te beperken en het wegennet te ontlasten.

Ben je benieuwd of deze manier van transport ook bij jouw organisatie past? Of wil je er vrijblijvend met ons over verder praten? Bel of mail ons! De koffie staat voor je klaar.

 
Tim Verberkt
Sales & Operations
T: +31(0)478 – 51 70 25
@: sales@vdlo.nl

Heeft u vragen?
Laat uw gegevens achter, wij nemen z.s.m. contact met u op.